FÆSTER - TERAPI, PÆDAGOGIK OG SUPERVISION
 
 

Terapi til unge

Som supplement til opholdet på efterskole kan enkelte unge have behov for terapeutisk hjælp. Det er ikke altid, at skoleskiftet i sig selv er tilstrækkeligt for at hjælpe en ung med massive problemer.

Lærerne har typisk ikke tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til særlig støtte eller bearbejdning af tidligere oplevelser med disse elever. Måske kommer elevens vanskeligheder først til udtryk efter skolestarten.

Jeg tilbyder også samtaler forud for et efterskoleophold, sådan at starten bliver bedst mulig for en ung med vanskeligheder.

Eksempler på problemer
 • Angst
 • Lavt selvværd - lav selvtillid
 • Perfektionisme - at stille høje krav til sig selv
 • Ensomhed, generthed eller tendens til at isolere sig fra andre
 • Problemer efter turbulent opvækst fx vold og misbrug
 • Selvdestruktiv eller selvskadende adfærd
 • Vanskeligheder med at fungere i en gruppe
 • Vanskeligheder med at fungere i en gruppe
 • Koncentrationsbesvær
 • Mobning
 • Loyalitetskonflikter i forbindelse med forældres skænderier eller skilsmisse
Sådan støtter jeg
Jeg tilbyder kortere eller længere samtaleforløb med den unge. Jeg aftaler tidspunkt med den unge i samarbejde med skolen, og får stillet et lokale til rådighed på skolen. Typisk aftaler vi hvad den unge har brug for at fokusere særligt på, inden vi skal ses igen.
Gennem samtalerne får den unge mulighed for i et trygt rum at tale med en voksen uden frygt for at skulle præstere eller mene noget bestemt. Relationen giver mulighed for at den unge kan få et autentisk medspil og modspil fra en udenforstående.
Den unge kan gennem samtalerne få bedre kontakt med sine følelser, og få sat ord på egne behov og ønsker på en måde, der ikke skaber flere problemer, men tværtimod medvirker til en større grad af indflydelse i eget liv. Den unge kan inspireres og få mod til at ændre eksisterende handlemønstre.
Det er typisk efterskolen der formidler kontakt mellem kommunen og mig, hvorefter afregning kan foregå udenom skolen. Den unges sagsbehandler vil tillige modtage en kort udtalelse efter endt forløb eller efter aftale. Jeg deltager gerne i netværksmøder.
Med nogle af de unge er det deres egen familie der varetager betaling af min støtte.
 
ULLA FÆSTER
Kontakt Ulla

Mobil: 21 23 42 50

Mail: mail@ullafaester.dk

Terapi

Pædagogik

Supervision

SAMARBEJDE

Nedenfor kan du se en oversigt over de efterskoler og kostskoler, som jeg løbende samarbejder med - eller har samarbejdet med:

Kostskoler:
Bogø Kostskole

TERAPI TIL VOKSNE

Jeg tilbyder også individuel terapi til voksne.
Se mere her ...

Fæster - Terapi, Pædagogik og Supervision | Ulla Fæster, Møllevej 50, 4990 Sakskøbing | Mobil: 21 23 42 50 | Mail: mail@ullafaester.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net