FÆSTER - TERAPI, PÆDAGOGIK OG SUPERVISION
 
 

Terapigruppe for unge

"Jeg har flere gange oplevet et savn hos de unge der er væk hjemmefra for første gang, om et sted hvor de kan mødes, mærke omsorg og forståelse for svære dilemmaer, som bliver tydelige mens de går på efterskole.
De har svært ved at koncentrere sig om skolearbejdet, kan fremstå modløse og de savner energi. De har svært ved at overholde skolens regelsæt.
I stedet for at sende eleverne hjem, kan de tages alvorligt og skolen kan samle en gruppe om et terapitilbud. Alene det, at føle at der er andre der har det svært, medvirker til at sætte skub i en forandring og udvikling.
Ansvarsfølelsen vokser når eleverne erfarer, at de selv kan påvirke udviklingen".

- Ulla Fæster

Gruppen oprettes på efterskolen med 5-6 elever. Forløbet tilrettelægges med afsæt i problematikkerne der f.eks kan være:

 • Hashrygning
 • Cutting
 • Overvægt
 • Mobning
 • Hjemve

Gruppen styres af to fagpersonere: Ulla Fæster og en lærer. Der er mødepligt og tavshedspligt. Forløbet planlægges eksempelvis 5 uger i træk
 

FORMÅL MED GRUPPEN
Terapien ses som støtte til at gennemføre skoleåret med læring om:
 • Fællesskab på en ny måde
 • Indlevelse
 • Refleksion
 • Forstå sig selv
 • Indblik i egne mønstre
 • Tage ansvar for sig selv
 • Træffe valg
METODER
 • Brainstorm med forståelse af begreber, sandheden er forskellig for hver især.
 • En interviewes, hvorefter gruppen reflekterer.
 • Spørgsmålskort om f.eks. venskaber, være stærk/svag etc.
 • Triangulering (hvad tror du din sidemand synes om..?)
 • Læs en relevant artikel højt, tal om emnet i forhold til dit eget liv.
VIGTIGT
Forældrene skal vide at den unge deltager.

Ånden i gruppen er positiv og fremadrettet.

På sidste møde aftales, hvad der skal fortælles til skolen og forældrene om processen.
 
ULLA FÆSTER
Kontakt Ulla

Mobil: 21 23 42 50

Mail: mail@ullafaester.dk

Terapi
Pædagogik
Supervision

Jeg arbejder ud fra en etik, hvor jeg er troværdig, anerkendende og respektfuld.

 

Jeg har tavshedspligt.

Fæster - Terapi, Pædagogik og Supervision | Ulla Fæster, Møllevej 50, 4990 Sakskøbing | Mobil: 21 23 42 50 | Mail: mail@ullafaester.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net