FÆSTER - TERAPI, PÆDAGOGIK OG SUPERVISION
 
 

Parsamtaler - Familiebehandling

I parforholdet kan opstå gnidninger eller uoverensstemmelser hvor parterne enes om at benytte en professionel som støtte i en periode.

Det kan være den ene føler sig overset, eller har svært ved at føle sig hørt og forstået i diskussioner.

Parterne kan have svært ved at opnå hverdagsaftaler, hvis de kommer med en meget forskellig baggrund.

EKSEMPLER PÅ UENIGHEDER
 • syn på børnenes opdragelse
 • prioritering af energi lagt i eller uden for hjemmet
 • forbrug af penge
 • aftaler og konsekvenser
 • fordeling af ansvar
 • sex
HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE
Det er min erfaring at par sammen med en terapeut, kan lære at sætte ord på daglige dilemmaer som tidligere er tiet ihjel.
Par samtaler kan benyttes som et udviklingsforum hvor respekt og lydhørhed sikres med terapeuten som ordstyrer.
Min faglighed kan medvirke til at lave ”spilleregler” i hjemmet som øger kontakten mellem familiemedlemmerne. Jeg er også optaget af sprogets betydning.
Er parret blevet enige om at forlade hinanden, kan parsamtaler medvirke til at fokusere på børnenes trivsel i det fremtidige samarbejde.
Familiebehandling kan benyttes, hvis der er mistanke om at barnets mistrivsel knytter an til en problematik hos de voksne.
Den efteruddannelse jeg har gennemgået har fokus på at barnet, familiens svage led, hyppigt viser synlige tegn på problemer, hvis far eller mor har det dårligt.
Det betyder at hjælpen tilbydes hele familien, da sammenhængen påvirkes blot et familiemedlem ikke trives.
Barnets symptomer vil typisk aftage i forbindelse med at problematikken gøres til et familieanliggende
EKSEMPLER PÅ REAKTIONER HOS BARNET
 • gentagen mavepine
 • vedvarende hovedpine
 • tendens til isolation
 • fremstår uglad og få-mælt
 • mangler lyst til at spise
EKSEMPLER PÅ ÅRSAGER
 • voldsomme diskussioner mellem mor og far
 • sygdom hos en af forældrene
 • alkohol- eller stofmisbrug hos de voksne
 • tab / dødsfald af betydningsfuldt familiemedlem
 • vold eller anden krænkende adfærd fra de voksne
 • magtkampe eller massive uenigheder mellem forældrene
 
ULLA FÆSTER
Kontakt Ulla

Mobil: 21 23 42 50

Mail: mail@ullafaester.dk

Terapi
Pædagogik
Supervision

Jeg arbejder ud fra en etik, hvor jeg er troværdig, anerkendende og respektfuld.

 

Jeg har tavshedspligt.

Priser

Familiebehandling
1000 kr. for 1½ time

Parsamtaler
1000 kr. for 1½ time
 

Fæster - Terapi, Pædagogik og Supervision | Ulla Fæster, Møllevej 50, 4990 Sakskøbing | Mobil: 21 23 42 50 | Mail: mail@ullafaester.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net