FÆSTER - TERAPI, PÆDAGOGIK OG SUPERVISION
 
 

Tema-oplæg

Jeg tilbyder tema-oplæg til fagpersoner og andre interesserede. Nedenfor kan du se eksempler på emner.

Forstår du hvad din klient forstår?

Ord og begreber forstås ud fra den kontekst man hver især har lært dem i.

MÅLGRUPPE
Sagsbehandlere, lærere, pædagoger m.fl.
EKSEMPLER PÅ KONTEKSTER, DER RUMMER FALDGRUBER
På kontoret ved den individuelle samtale:
Professionelle kan komme til at overse at tjekke om de har fået formidlet budskabet på en god nok måde, sådan at borgeren har forstået det. Det kan få stor betydning f.eks. når sagsbehandleren taler med forældre om foranstaltninger for børn og unge.
På netværksmødet hvor mange faggrupper er samlet:
Ord og begreber forstås forskelligt. Nogle gange medfører det konflikter, og borgerne kan føle at de bliver manipulerede af de professionelle.
Ved forældremøder i daginstitutionen: 
Forældre oplever fx at de ikke bliver hørt eller de kan reagere på kritik eller en kritisk tone.  
Skrivelser/psykologiske udtalelser:
Borgeren forstår ikke fagsproget.
Aftaler: 
Anbragte unge, forældre m.fl. kan føle sig pressede til at indgå aftaler, som de ikke kan overskue indholdet i.  
FORM OG METODE
 • Oplæg ved brug af case
 • Erfaringer fra praksis
 • Hvordan opstår misforståelser?
 • At komme bag om borgerens forståelse - at lære at lytte med "det tredje øre”
 • Inspiration til at arbejde videre - gode råd og ideer 
Varighed: 2 timer 
MÅLGRUPPE
Formen kan fx være et temaoplæg i forbindelse med et forældremøde på skolen.
EKSEMPLER PÅ DEN UNGES PROBLEMER
 • optræder afvisende, vil klare sig selv.
 • vil ikke indgå i de almindelige husregler
 • overholder ikke aftaler
 • tiltagende pjæk fra skole,
 • fremstår doven
 • vil se film eller være på computer mange timer dagligt
 • væver sig ind i løgne
SOM FORÆLDRE ...
 • bekymrer du dig, men har svært ved at få forklaringer, når du stiller spørgsmål.
 • strammer du reglerne og insisterer på aftaler
 • forsøger du at øge kontrollen
 • kalder det skoletræthed
 • tænker at du er pylret
 • håber det blot er forbigående
Pludselig kommer kontakt fra SSP, din søn/datter har gang i hashrygning.
MIN TILGANG
Mit oplæg tager afsæt i talrige støttende samtaleforløb med teenagere med mange forskellige problematikker. 
 • Hvad er det den unge har brug for i den udviklingsfase?
 • Hvad kan du selv?
 • Hvornår er det en god ide at søge proff hjælp? 
MÅLGRUPPE
Forældre til børnehavebørn, f.eks. tema på forældremøde
BAGGRUNDEN
Børnehaverne rummer børn med mange forskellige familiebaggrunde og normer. Det kan være en udfordring at finde frem til at tale om børns seksualitet og seksuelle lege på en måde, som både er passende, direkte og respektfuld. 
Den øgede seksualisering i samfundet, det frie syn på grænser, den lette adgang til viden og information  på internettet, koblet med de senere års opmærksomhed på pædofili sager er alle faktorer, der har øget behovet for viden om hvad der er normalt og ikke-normalt i børns almindelige udviklingsproces.
TEMAER
 • Den normale seksuelle udvikling
 • Inspiration til hvordan man taler til barnet
 • Forståelse af sociale spilleregler omkring krop og seksualitet
 • Seksuelle lege, hvad er det?
 • Normal seksuel adfærd for børn
 • Hvordan kan man håndtere bekymringer?

Der vil være rig lejlighed til spørgsmål og dialog.

 
ULLA FÆSTER
Kontakt Ulla

Mobil: 21 23 42 50

Mail: mail@ullafaester.dk

Terapi
Pædagogik
Supervision
Fæster - Terapi, Pædagogik og Supervision | Ulla Fæster, Møllevej 50, 4990 Sakskøbing | Mobil: 21 23 42 50 | Mail: mail@ullafaester.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net