FÆSTER - TERAPI, PÆDAGOGIK OG SUPERVISION
 
 

Om mine arbejdsmetoder

Jeg er inspireret af flere metoder, og det er vigtigt for mig at bruge disse på en måde, som med tiden er blevet "min egen". Jeg går ikke frem efter manualer eller holder mig strikt inden for rammerne af en metode.

Jeg har valgt at kalde mig familieterapeut da min efteruddannelse var i familieterapi. Jeg forstår ethvert menneske som en del af en relation. I de individuelle samtaleforløb medtænker jeg derfor altid familien eller det øvrige netværk.

Jeg har med tiden opbygget viden om og erfaringer med hvad der virker godt, og dette er udgangspunktet for mit arbejde.

Nedenfor kan du se lidt om de enkelte teorier og metoder, som jeg er inspireret af.

Samtaleterapi

Jeg lægger vægt på at være en autentisk voksen i kontakten med barn, ung eller voksen. Jeg tager afsæt i de temaer, som den enkelte er optaget af.

Jeg benytter jeg-støttende samtaler, der fremmer identitetsudvikling og medvirker til øget selvværd.

Samtaleformen er inspireret af psykodynamisk forståelse. Jeg lægger vægt på relationen og tilpasser min kontakt efter den enkeltes modenhed, udviklingsønsker og den konkrete problematik.
Desuden har jeg min opmærksomhed rettet mod den følelsesmæssige klangbund, der opstår i mødet.

Jeg tilbyder også on-line-rådgivning. Se mere her ...

Inspirationskilder

Jeg har fulgt udviklingen i systemisk familieterapi med afsæt i Milanoskolen om ligeværdighed og reflekterende team.
Efterfølgende har mange udenlandske fagfolk inspireret mig i arbejdet med børn, unge og familier bl.a.:

  • Tom Andersen om samtalen og reflekterende processer
  • Michael White og David Epston om eksternalisering
  • Margaretha Broden om tilknytningsteori
  • Kari Killen om omsorgssvigtede børn
Narrativ terapi

Narrativ terapi vægter at den fortælling der kommer frem i mødet med klienten også kan forstås i andre sammenhænge. Der skabes kontakt til klientens ressourceside og andre perspektiver giver ny bevidsthed og derigennem nye handlemuligheder.
Systemisk tænkning

Ved brug af systemisk teori og metode forstår jeg familier som et system. Et symptom dækker ofte over en problematik et andet sted i familiesystemet. Systemisk tænkning er ikke optaget af at finde årsags-virknings sammenhænge, men søger at skabe udvikling for systemet. Via relationstænkning opleves at når én ting forandres påvirkes resten af familiesystemet også.
Tegneterapi

Jeg anvender primært tegneterapi til børn, der er for store til at lege og som ikke er trænede i at reflektere over eget liv. Via tegning opstår en proces, hvor komplicerede temaer kan udtrykkes og bearbejdes. Gennem tegning sker en eksternalisering af barnets problem, hvorved det lettere kan håndteres.
Walk and Talk

Nogle gange er der brug for at tale med en ung på en anden måde end fra to stole. Ved at gå tur ved siden af hinanden, lettes kontakten i forhold til face to face. Samtidig øges jordforbindelsen ved at bevæge sig, og det kan virke befordrende, når den unge kommer i kontakt med sin indre usikkerhed.
 
ULLA FÆSTER
Kontakt Ulla

Mobil: 21 23 42 50

Mail: mail@ullafaester.dk

Terapi
Pædagogik
Supervision

Jeg arbejder ud fra en etik, hvor jeg er troværdig, anerkendende og respektfuld.

 

Jeg har tavshedspligt.

Fæster - Terapi, Pædagogik og Supervision | Ulla Fæster, Møllevej 50, 4990 Sakskøbing | Mobil: 21 23 42 50 | Mail: mail@ullafaester.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net